Calcio ;

  • % 14 Kalsiyum  nitrat  % 8 Azot  içerir.
  • Fosforlu ürünlerde dahil karışabilir bir üründür.
  • Propiyonat ve asetat şelatlıdır.
  • Yapraktan ve  kökten hızlı alınır.

Calcio özellikleri

  • Calcio temel görevi hücre duvarlarını, bitki dokularını güçlendirmektir.
  • Eksikliğinde bitkinin hücre duvarı ve dokuları parçalanır.
  • Calcio genç dokuların sağlıklı gelişimini, güzel, renkli ve kaliteli meyvelerin oluşmasında rol alır
  • Eksikliğinde , çiçek ucu çürüklükleri, meyve çürüklükleri,  meyvede çatlama , bitkide  gelişim durması gibi etkiler gösterir.
  • Bitkinin her evresinde, bitki kalsiyuma ihtiyaç duyar.
  • Eksiklikleri meyvede  ciddi kayıplara dolayısıyla  ciddi ekonomik kayıplara  sebep olur

Ürün kullanımı

Post a comment