ŞEKER PANCARI BESLEME PROGRAMI


 

MÜNAVEBE  YAPILMAYAN ARAZİLER İÇİN EKİM ÖNCESİ TOPRAK HAZIRLIĞI

Kullanılacak ürünler

 

1-  1 LT / da Activo ( inorganik asit birleşimi pH dengeleyici)

 

2-  2 LT / da Copperas Ultra ( % 5 Alınabilir Bakır)

 

Münavebe yapılmayan ( 4 yıl ve üzeri sürekli şeker pancarı ekilen ) araziler için zararlı toprak patojenlerine karşı bitki besleme ürünleri ile toprak iyileştirmesi, ekim öncesi toprak hazırlığında toprak yüzeyine yapılması önerilen uygulama


 

EKİM ÖNCESİ TOPRAK HAZIRLIĞI

Kullanılacak ürünler

 

1- 2 LT / da Organo ( Bitkisel enzim içerikli humik asit)

 

2- 1 LT / da Liquid S-80 ( Sıvı Kükürt)

 

Ekim öncesi toprak hazırlığında toprak yüzeyine püskürtme şeklinde yapılması önerilmektedir.Bu uygulamanın amacı toprak organik maddesini iyileştirmek ve toprak pH dengesini sağlamaktır.


1. Uygulama Dönemi

4-6 Yaprak dönemi

(ilk çapadan hemen sonra)

Kullanılacak ürünler

 

1- 100 cc. / da Activo (inorganik asit birleşimi)

 

2-200 cc. / da Aminado ( Amino Asit Köklendirme hormonlu )

 

3-100 cc. / da Florista

( 5-20-0+5Zn Azot, fosfor ve çinko içerikli kök gelişim gübresi) İlk çapadan sonra bitki 4-6 yaprak dönemini geçtikten sonra yapılması önerilmektedir.)

 

 


2. Uygulama Dönemi

1.Uygulamadan 15-20 gün sonra (10 yaprak üzeri)

Kullanılacak ürünler

 

1-150 cc. / da Copperas Ultra ( % 5 Alınabilir Bakır )

 

2- 200 cc. / da Aminado

( Amino Asit Köklendirme hormonlu )

 

3- 100 cc. / walnut’s 5-7-14+ME

 

 

 


3. Uygulama Dönemi

Yumru oluşum Dönemi

Kullanılacak ürünler

 

1-100 cc. / da Copperas Ultra ( % 5 Alınabilir Bakır )

 

2-200 cc. / da Oceano Mix

( Deniz Yosunu (katkılı)

 

3-100 / da Combi (Zn-B-Fe-Mn İzelementler)

 

4-100 / da Süper Drop ( 20-0-28+2Mgo)


4. Uygulama Dönemi

Polar Tutumu Başladığında

 

Kullanılacak ürünler

 

1-100 cc. / da Activo (İnorganik Asitler)

 

2-200 cc. / da Aminado

( Amino Asit Köklendirme hormonlu )

 

3- 100 gr. / da walnut’s 5-7-14+ME

 

4-  100 gr. / da Süper Drop      ( 20-0-28+2Mgo)